söndag 17 december 2017

"Det är en flicka!"

I helgen hade jag förmånen att vara med på en julkonsert på Öland, där alla intäkter gick till Plans arbete med barn. 
   Och särskilt deras arbete för flickor.
   Som präst fick jag möjlighet att flika in några ord mellan alla vackra julsånger.

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.
   Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 
   Och Josef begav sig från Nasaret till Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
   Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och Josef fick ta emot barnet och stolt deklarera, ”Det är en flicka!”

Fast så står det ju inte i Bibeln.
   Frågan är om det ens hade funnits en kristendom då. 
   Om det istället för en Jesus hade fötts en … Miriam.
   För då, liksom nu på många platser i världen, hade flickor inte samma möjlighet att leva ett så fritt liv som Jesus gjorde.
   Att gå sin egen väg och bestämma själva över sina liv.

Inte heller hade man nog då, liksom nu på många platser i världen, lyssnat till en kvinna på det sätt man lyssnade till Jesus.
   En kvinna hade helt enkelt inte samma status i samhället. 
   Hon hade troligtvis inte kunnat samla samma mängder människor ens om hon hade försökt. 
   Och bara det att hon hade valt bort att gifta sig och skaffa barn och istället vandra runt i samhället, nej, det hade aldrig gått. 

Däremot är jag helt övertygad om att vi inte hade haft en sämre kristendom om vi fick följa Miriam istället för Jesus.
   Kanske hade den bara blivit lite annorlunda. 
   För våra upplevelser i livet är olika och vår relation till det gudomliga blir därför också olika.
   Och dessa olika berättelser ur livet behövs, för att vi alla ska kunna spegla oss i dem och känna oss sedda och förstådda och älskade precis som vi är. 
   Flicka som pojke som hon som han och som hen. 

Så låt oss hjälpas åt att bidra till en värld, där Miriam mycket väl kan födas som Guds dotter här på jorden.
   Där flickor har samma möjligheter som pojkar att leva de liv som de vill. 
   Där kvinnor har samma status som män. 
   Då tror jag att vi är med och skapar himmelriket här på jorden.