söndag 7 december 2014

Andra söndagen i advent

Bibelns texter har skrivits ner av människor som velat föra vidare något de själva hört och sett eller fått återberättat för sig. Tanken har varit att föra vidare något som känns viktigt och det har skrivits i det språk och med de symboler som talade till den tiden. 
   Idag har jag därför försökt tolka in evangelietexten i vår nutid och omformat den en del. För den som vill läsa den ursprungliga texten, finns den i Lukasevangeliet kapitel 21, verserna 25-36.

Tecken skall visa sig i solen, som bara synts tre timmar under hela november månad och månen som ibland skymtar fram mellan molnen och stjärnorna som för världens astrologer skvallrar om ömsom tråkiga och roliga och turbulenta dagar. 
   Och på jorden skall politikerna gripas av ångest och rådlöshet vid hatets och budgetarnas dån. Väljarna och julhandlarna skall förgås av skräck i väntan på vilka ekonomiska förutsättningar som skall komma över världen, ty marknadens makter skall skakas. Och människorna riskerar att överbelastas av tankar och oro och stress.

Då kan man för sitt inre öga se Jesus komma fridfullt med en annorlunda slags makt och stor, stor härlighet. Totalt orädd och opåverkad av de händelser som härjat världen ända från begynnelsen, möter han oss där i lugnet djupt inne i oss själva. 
   När allt detta nu börjat, så räta på er, bli inte rädda och göm er, fall inte in i sensationslystnad och skuldbeläggande, gå inte in i ångesten och hata inte hatarna, sprid inte den negativa energin och bidra inte till kaoset, smittas inte av stressen och hetsen, utan lyft era huvuden, andas djupt, ty er befrielse närmar sig. 
   Oberoende av om du blir färdig med allt du planerat innan julafton, oberoende av om du tycker om julklapparna du får eller inte, oberoende av hur väl du lyckats med förra årets nyårslöften. För befrielsen ligger i att förstå att inget av det egentligen spelar någon roll.

Se på julgranen och alla andra träd. När de börjar knoppas, eller i granens fall slå skott, då förstår ni av er själva att nu är både påsken och nyvalet nära och det är dags att slänga ut granen. 
   På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. För granens ljusgröna skott visar på livets fortsättning och en pånyttfödelse som inte kan hindras av våra käbblande politiker. Livet är mycket större än så. 

Sannerligen, varken politiker, väljare eller soffliggare skall förgå förrän allt detta händer. Men himmel och jord kan mycket väl förgå av miljöförstöring, övergödning och freoner i atmosfären, om visheten inte får bestå. 
   Var uppmärksamma och närvarande, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och girighet, av dryckenskap och julbordsfrosseri, av ren trötthet och livets bekymmer, annars överraskas ni av morgondagen som av en dubbelbokad kalender, för den skall komma över alla som bor på jorden. 
   Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det kaos som väntar och istället medvetet och själfullt kan möta livet, och stå upprätta, uppfyllda av friden.

För Guds rike är nära, det är faktiskt alldeles precis här, och allt vi behöver göra är att välja det istället för vår rädsla. Välja friden, glädjen, lekfullheten, ljuset och kärleken, och låta det strömma från oss och ut över hela världen. 
   Glöm inte att befrielsen är nära, och den befrielsen är inte på bekostnad av någon annan, utan befriar också dem omkring dig. 

Den är som kärleken, den växer när vi delar den.